Thursday, October 31, 2013

Dikt <3

Ta vare på det som Gud har skapt,
ta vare på deg selv. Omfavn livet,
og det omfavner deg. Gud gir!
Gud er kjærlighet! <3

- Karoline Sæbø

Visdomen er full av skatter.
Gud skapte visdomen først.
Først den gir, og så den gir.
Den tar aldri. Men livet er
en prøvelse. Visdomen gir,
den er full av skatter.
Søk visdomen, søk Guds
rike.

- Karoline Sæbø