Thursday, April 3, 2014


Til Kristina :)

Et sted å besøke

Et sted å søke der freden kan
øke, gleden gro og drømmene bo

Et sted å søke der kroppen faller til ro
og evigheten kan bo

Et sted der gleden skinner sterkt og deles mellom seg
Et sted der vi lever og puster hver for seg

Krev mer fra han der oppe som deler stort og smått mellom seg,
mellom deg og meg, for han er glad i deg.

Et sted der oppe, der hviler vi og våres tid
Et sted der oppe som tiden ikke kan rokke,
den deles mellom deg og meg

Et sted å søke,
et sted å leve

Et sted for deg og meg å besøke :)


<3 


No comments:

Post a Comment